pic

Newsletter: ABONEX News 2011/3 | Ročník: 2 | Dátum vydania: 14.9.2011


Vážení čitatelia!

Vážení čitatelia! Čas letí rýchlejšie ako najmodernejšie lietadlá a my máme onedlho za sebou ďalší rok, ktorý sa niesol v znamení oživenia medzinárodného obchodu a taktiež aj v znamení zápasu o našu menu EURO. Pociťujeme denno-denne previazanosť našich ekonomík v...
Pokračovanie...

Spolupráca so Žilinskou univerzitou

Spolupráca so Žilinskou univerzitou Dňa 21.10.2011 som sa v poradí už na piatej prednáške podelil so študentmi Žilinskej univerzity - Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov o skúsenosti z fungovania zasielateľskej spoločnosti v rámci externej prednášky, ktorú zorganizovala Doc. Ing....
Pokračovanie...

6. medzinárodná konferencia FIVE STAR FREIGHT SYSTEM

6. medzinárodná konferencia FIVE STAR FREIGHT SYSTEM Aj tento rok sme sa zúčastnili na medzinárodnej konferencii AGM 2011 (Annual General Meeting) logistickej skupiny Five Star Freight System (FSFS) v dňoch 26.-29.9. 2011. Pôvodne sa konferencia mala konať v Čínskom Pekingu, avšak kvôli havárii atómovej...
Pokračovanie...

Vianočné tradície na Spiši

Vianočné tradície na Spiši Prichádza koniec roka a s ním aj pre mnohých najkrajšie sviatky v roku – Vianoce. Vianočné tradície v každej krajine sú rôzne, ale jednu základnú vlastnosť majú spoločnú.  Je to čas, kedy si väčšina z nás pripomína, že okrem materiálnych...
Pokračovanie...

Vydavateľ:

Elektronické periodikum zákazníkov, dodávateľov, zamestnancov a priateľov spoločnosti ABONEX, s.r.o.

Vydáva: ABONEX®, s.r.o. , Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Celková koordinácia: Ing. Katarína Hodáková, Ján Legát, Ing. Peter Formela

Späť na zoznam vydaní