pic

Newsletter: ABONEX News 2011/2 | Ročník: 2 | Dátum vydania: 14.4.2011


Vážení obchodní partneri a priatelia!

Vážení obchodní partneri a priatelia! Opäť sa „k Vašim rukám“ dostáva štvrťročník našej spoločnosti pod názvom ABONEX News, prostredníctvom ktorého Vám chceme priblížiť našu spoločnosť a veci jej blízke. V súčasnosti oblasť dopravy na celom svete výrazne ovplyvňujú rôzne...
Pokračovanie...

Návšteva výstavy Transport & Logistics v Mníchove

Návšteva výstavy Transport & Logistics v Mníchove Výstava Transport & Logistics v Mníchove je významnou udalosťou „v našej brandži“, ktorú navštevujeme pravidelne. Tohtoročnú delegáciu našej firmy tvorili dvaja najlepší obchodníci Ing. Vladimír Brejčák, Ing. Marcel Kellner a obchodný riaditeľ...
Pokračovanie...

Zmena pracovnej doby oddelenia DISPEČING

V rámci zlepšenia dostupnosti našich dispečerov sme sa rozhodli zmeniť pracovnú dobu v našej spoločnosti vo všetkých pracovných dňoch od 8.00 – 17.30 hod. Našich dispečerov zastihnete na hlavnej linke oddelenia Dispečing.    Pracovná doba...
Pokračovanie...

Školenie prvej pomoci

Školenie prvej pomoci 13. jún nebol tak celkom typický pracovný deň v spoločnosti ABONEX, s.r.o.. Dôvodom bolo školenie prvej pomoci, ktoré pravidelne absolvujú naši zamestnanci v priestoroch firmy. Začiatok školenia sa niesol v duchu prednášky zameranej na teoretický výklad...
Pokračovanie...

Zaujímavosti z mesta Spišská Nová Ves a jeho okolia

Zaujímavosti z mesta Spišská Nová Ves a jeho okolia V rubrike Zaujímavosti mesta Spišská Nová Ves a jeho okolia, tak ako v predchádzajúcich číslach, Vám predstavíme vybranú časť kultúrneho dedičstva oblasti, v ktorej pôsobí aj naša spoločnosť ABONEX, s.r.o.. V tomto čísle Vám priblížime nepochybne...
Pokračovanie...

Vydavateľ:

Elektronické periodikum zákazníkov, dodávateľov, zamestnancov a priateľov spoločnosti ABONEX, s.r.o.

Vydáva: ABONEX®, s.r.o. , Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Celková koordinácia: Ing. Katarína Hodáková, Ján Legát, Ing. Peter Formela

Späť na zoznam vydaní