pic

Newsletter: ABONEX News 2011/1 | Ročník: 2 | Dátum vydania: 14.1.2011


Vážení čitatelia!

Vážení čitatelia! Nachádzame sa v období bilancovania výsledkov uplynulého roku a prijímania alebo stanovovania nových cieľov na nadchádzajúce obdobie. Máme za sebou rok, ktorý nám priniesol nové výzvy, nové príležitosti, ale aj zložité situácie, ktoré sme vďaka...
Pokračovanie...

Zmeny v medzinárodnom obchode

Zmeny v medzinárodnom obchode INCOTERMS (International Commercial Terms) sú medzinárodné obchodné podmienky, ktoré vydáva Medzinárodná obchodná komora (MOK) so sídlom v Paríži. Určujú práva a povinnosti zmluvných strán obchodného prípadu s hmotným tovarom, miesto dodania, ako aj...
Pokračovanie...

Spolupráca so Žilinskou univerzitou

Spolupráca so Žilinskou univerzitou Koncom októbra som sa podelil so študentmi Žilinskej univerzity - Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, o skúsenosti z fungovania zasielateľskej spoločnosti v rámci externej prednášky, ktorá bola zorganizovaná Doc. Ing. Bukovou. Bola to v poradí už...
Pokračovanie...

Zo života firmy.... Vianočný večierok

Zo života firmy.... Vianočný večierok V piatok, 17. 12. 2010, týždeň pred Vianocami, sme si jeden večer oddýchli od každodenného stresu, nakupovania darčekov a upratovania. V tento predvianočný deň sa konal tradičný každoročný večierok firmy ABONEX, s.r.o. Úvod posedenia patril príhovorom...
Pokračovanie...

Zaujímavosti z mesta Spišská Nová Ves

Zaujímavosti z mesta Spišská Nová Ves V minulom čísle sme stručne predstavili jednotlivé zaujímavosti mesta Spišská Nová Ves ako sídla spoločnosti ABONEX, s.r.o. . V nasledujúcich číslach si podrobnejšie priblížime jednotlivé najväčšie zaujímavosti Spišskej Novej Vsi a jej...
Pokračovanie...

Vydavateľ:

Elektronické periodikum zákazníkov, dodávateľov, zamestnancov a priateľov spoločnosti ABONEX, s.r.o.

Vydáva: ABONEX®, s.r.o. , Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Celková koordinácia: Ing. Katarína Hodáková, Ján Legát, Ing. Peter Formela

Späť na zoznam vydaní