pic

Newsletter: ABONEX News 2010/2 | Ročník: 1 | Dátum vydania: 14.4.2010


Vážení zákazníci, dodávatelia a kolegovia!

Vážení zákazníci, dodávatelia a kolegovia! Dostávate do rúk ďalšie vydanie nášho elektronického časopisu. Tento príspevok píšem v čase, keď v našom štáte prebehli parlamentné voľby, ktorých výsledky naznačili smerovanie našej krajiny v nadchádzajúcom období. Všetci veríme, že sa naša...
Pokračovanie...

Míľniky spoločnosti ABONEX, s.r.o. počas 15-tich rokov

Míľniky spoločnosti ABONEX, s.r.o. počas 15-tich rokov 1995 - Založenie spoločnosti T.T.S. Consulting, s.r.o. Jej hlavnou činnosťou bolo medzinárodné zasielateľstvo – zabezpečovanie prepravy tovarov v medzinárodnom meradle v rámci Európy so špecializáciou na Francúzsko. 2000 - Zavedenie a certifikácia systému...
Pokračovanie...

Vplyv mýta na situáciu v doprave

Vplyv mýta na situáciu v doprave Slovensko, tak ako viaceré štáty Európy, zaviedlo v tomto roku mýtny systém na vyberanie mýtnych poplatkov od dopravcov nad 3,5 t celkovej hmotnosti vozidla podľa odjazdených kilometrov na určitých úsekoch diaľnic, rýchlostných ciest a ciest prvej triedy....
Pokračovanie...

Zo života firmy... Inteview s Vladimírom Brejčákom

Zo života firmy... Inteview s Vladimírom Brejčákom V tomto čísle ABONEX News Vám prinášame krátky rozhovor s vedúcim oddelenia Dispečing - Ing. Vladimírom Brejčákom, ktorý pôsobí vo firme desiaty rok.  Tohto roku oslávite desiate výročie pôsobenia vo firme. Ako hodnotíte svoje pôsobenie za túto...
Pokračovanie...

SPEDSOFT – vlastný informačný systém

SPEDSOFT – vlastný informačný systém Naša spoločnosť vznikla ešte pod názvom T.T.S. Consulting, s.r.o. v roku 1995 s dvoma začínajúcimi pracovníkmi, majiteľmi firmy, a postupne sa rozrastala o ďalších nových ľudí. Tak ako pribúdali zamestnanci, tak rástol aj počet realizovaných prepráv,...
Pokračovanie...

Vydavateľ:

Elektronické periodikum zákazníkov, dodávateľov, zamestnancov a priateľov spoločnosti ABONEX, s.r.o.

Vydáva: ABONEX®, s.r.o. , Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Celková koordinácia: Ing. Katarína Hodáková, Ján Legát, Ing. Peter Formela, Ing. Vladimír Brejčák

Späť na zoznam vydaní