pic

Newsletter: ABONEX News 2010/1 | Ročník: 1 | Dátum vydania: 14.1.2010


Vážení obchodní partneri a priatelia!

Vážení obchodní partneri a priatelia! Rád by som sa Vám prihovoril v tomto našom novom štvrťročníku, ktorého prvé vydanie práve čítate. Pomáhame prepravovať tovar už 15 rokov na dopravnom trhu Európy a už vlastne aj celého sveta. Za toto obdobie sme získali veľa skúseností a dosiahli mnoho...
Pokračovanie...

Vážení zákazníci, dodávatelia a spolupracovníci!

Vážení zákazníci, dodávatelia a spolupracovníci! Rád by som sa Vám prihovoril v tomto prvom čísle nášho elektronického časopisu aj ja. Máme za sebou 15 ročné pôsobenie na dopravnom trhu v Európe, ktoré bolo pre nás aj napriek stále sa meniacim podmienkam úspešné. Nie vždy sa nám podarilo dosiahnuť...
Pokračovanie...

Pomáhame úspešným patriť medzi najlepších

Pomáhame úspešným patriť medzi najlepších Spoločnosť ABONEX, s.r.o., pôsobí na trhu od roku 1995. Jej pôvodný názov bol  T.T.S. Consulting, s.r.o.. Táto firma zabezpečovala od založenia spoločnosti všetky aktivity v oblasti medzinárodného zasielateľstva a špedície. Firma získala v roku 2000,...
Pokračovanie...

ABONEX, s.r.o. potvrdil certifikát kvality ISO 9001:2008

ABONEX, s.r.o. potvrdil certifikát kvality ISO 9001:2008 Vo februári sa uskutočnil v poradí 3 recertifikačný audit podľa normy ISO 9001:2008, ktorý vykonala firma SGS SLOVAKIA SPOL. S R.O.. Recertifikáciou bol potvrdený budovaný systém riadenia kvality, ktorý spĺňa požiadavky, zohľadňuje  význam procesov a...
Pokračovanie...

ABONEX, s.r.o. je členom skupiny FIVE STAR FREIGHT SYSTEMS

ABONEX, s.r.o. je členom skupiny FIVE STAR FREIGHT SYSTEMS Firma ABONEX, s.r.o. je od roku 2007 členom medzinárodnej siete Five Stars Freight Systems, ktorá je reprezentovaná 270 firmami v 200 štátoch celého sveta. „Spoločnosť ABONEX, s.r.o. je jediným zástupcom na Slovensku v tejto skupine“ spresnil Ing. Peter...
Pokračovanie...

Zo života firmy.... Vianočný večierok

Zo života firmy.... Vianočný večierok Tradične ako každý rok v predvianočnom období sa uskutočnilo príjemné posedenie celého kolektívu ABONEX, s.r.o. Úvod večierku sa „niesol“ v duchu rekapitulácie starého roku a deklarovaniu nových cieľov a výziev do nového roku 2010. Svoje výsledky a...
Pokračovanie...

15. výročie založenia firmy

15. výročie založenia firmy V marci roku 2010 firma ABONEX oslávila 15. výročie založenia. Pri tejto príležitosti sa konal slávnostný obed zamestnancov firmy, ktorí sa stretli v príjemnej atmosfére reštaurácie...
Pokračovanie...

Vydavateľ:

Elektronické periodikum zákazníkov, dodávateľov, zamestnancov a priateľov spoločnosti ABONEX, s.r.o.

Vydáva: ABONEX®, s.r.o. , Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Celková koordinácia: Ing. Katarína Hodáková, Ján Legát, Ing. Peter Formela
 

Späť na zoznam vydaní