pic

Newsletter: ABONEX News 2015/1 | Ročník: 5. | Dátum vydania: 14.5.2015


Vážení obchodní partneri,

Vážení obchodní partneri, rok 2015 je pre našu firmu veľmi zásadný, a to tým, že oslavujeme 20. výročie založenia našej firmy. 20 rokov sa snažíme podnikať v princípoch nášho sloganu: „Pomáhame úspešným patriť medzi najlepších“.  Majitelia, ale aj...
Pokračovanie...

20 rokov pomáhame našim partnerom patriť medzi najlepších

20 rokov pomáhame našim partnerom patriť medzi najlepších Rok 2015 je dôležitým míľnikom našej firmy. Začiatky firmy ABONEX, s.r.o. siahajú do roku 1995, kedy bola založená predchodkyňa spoločnosti - T.T.S. Consulting, s.r.o. Obchodnú činnosť tejto spoločnosti presmerovali v roku 2003 do spoločnosti ABONEX,...
Pokračovanie...

„Veterná“ akcia kolegov z Dispečingu Pilot

„Veterná“ akcia kolegov z Dispečingu Pilot   V marci naši kolegovia z oddelenia Dispečing Pilot sa zúčastnili zaujímavej akcie, ktorú im zorganizoval spolumajiteľ firmy a ich vedúci oddelenia Ján Legát ako prekvapenie za ich progresívne obchodné výsledky. Kolegovia...
Pokračovanie...

Zhodnotenie kvality prepráv za rok 2014

Zhodnotenie kvality prepráv za rok 2014 V roku 2014 sme uskutočnili prieskum spokojnosti zákazníkov, ktorého výsledky boli výborné. Súčasne celoročne dokumentujeme kvalitu pri každej preprave v našom informačnom systéme SPEDSOFT. Kvalita nami poskytovaných služieb je dôležitý...
Pokračovanie...

Úspešne absolvovaný audit

Úspešne absolvovaný audit   Začiatkom roka 2015 sme opäť úspešne absolvovali kontrolný audit certifikácie ISO. Certifikačné spoločnosti vykonávajú kontrolné audity každý rok a zaistia, že systém manažérstva kvality bude naďalej efektívne fungovať...
Pokračovanie...

Vydavateľ:

Elektronické periodikum zákazníkov, dodávateľov, zamestnancov a priateľov spoločnosti ABONEX, s.r.o.

Vydáva: ABONEX®, s.r.o. , Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Celková koordinácia: Ing. Katarína Gurčíková, Ján Legát


Späť na zoznam vydaní