pic

Newsletter: ABONEX News 2014/3 | Ročník: 4. | Dátum vydania: 22.12.2014


Vážení čitatelia!

Vážení čitatelia! Posledný krát v tomto roku sa k Vám prihováram prostredníctvom nášho časopisu ABONEX News. Obsah nášho časopisu je prispôsobený aj blížiacim sa Vianociam, ale podelíme sa s Vami so zaujímavými novinkami, ktoré sa udiali od posledného...
Pokračovanie...

Nové kolegyne na Dispečing Pilot

Nové kolegyne na Dispečing Pilot Aj záver roka bol úspešný na nové doplnenie tímu oddelenia Dispečing Pilot. V októbri k nám nastúpili dve nové kolegyne – Silvia Skokanová (vpravo) a Radoslava Čurillová (vľavo).  Silvia popri stálom zamestnaní v našej firme, je...
Pokračovanie...

Otváracie hodiny počas vianočných a novoročných sviatkov

Otváracie hodiny počas vianočných a novoročných sviatkov Počas vianočných sviatkov od 24.12.2014 do 26.12.2014 bude spoločnosť ABONEX, s.r.o. zatvorená. Vašim požiadavkám ešte v starom roku radi vyhovieme od 29.12.2014 do 31.12.2014 do 14.00 hod. Po Novom roku nebudeme zaháľať a budeme Vám...
Pokračovanie...

Každoročná prezentácia pre študentov Žilinskej univerzity

Každoročná prezentácia pre študentov Žilinskej univerzity V priebehu októbra sme prijali pozvanie Doc. Ing. Bukovej na prezentáciu pre študentov Žilinskej univerzity z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Prednáška bola zameraná na odborné vedomosti a praktické skúsenosti zasielateľskej...
Pokračovanie...

Výsledky prieskumu spokojnosti našich zákazníkov

Výsledky prieskumu spokojnosti našich zákazníkov V minulom čísle ABONEX News sme Vás informovali o zámere uskutočniť pravidelný prieskum spokojnosti našich zákazníkov v súlade s medzinárodnou normou ISO. Našim zámerom je pomáhať pri uspokojovaní potrieb, požiadaviek...
Pokračovanie...

Vydavateľ:

Elektronické periodikum zákazníkov, dodávateľov, zamestnancov a priateľov spoločnosti ABONEX, s.r.o.

Vydáva: ABONEX®, s.r.o. , Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Celková koordinácia: Ing. Katarína Gurčíková, Ján Legát


Späť na zoznam vydaní