pic

Newsletter: ABONEX News 2013/3 | Ročník: 4. | Dátum vydania: 8.11.2013


Vážení čitatelia!

Vážení čitatelia! Tretí krát tohto roku sa Vám prihovárame s novinkami z našej spoločnosti prostredníctvom nášho elektronického časopisu ABONEX News. V tomto čísle sa môžete tešiť najmä na novinky v rámci rubriky Zo života firmy... Za posledné dva...
Pokračovanie...

Ročný prieskum Five Star Freight Systems

Ročný prieskum Five Star Freight Systems Spoločnosť ABONEX, s.r.o. ako člen skupiny Five Star Freight Systems sa zúčastnila ročného prieskumu, ktorý sa uskutočnil od 1. júla 2012 do 30. júna 2013. Prezident skupiny Five Stars oboznámil všetkých členov s vynikajúcimi výsledkami...
Pokračovanie...

Zo života firmy... „Nováčikovia“ v tíme ABONEX

Zo života firmy... „Nováčikovia“ v tíme ABONEX Do nášho tímu aj v tomto roku pribudli dvaja nováčikovia. Na oddelení Dispečing sme posilnili ženskú časť tímu. Je ňou usmievavá Miriama Chobotová. Miriama k nám prišla po troch rokoch užívania si materských radostí, ale aj starostí....
Pokračovanie...

Vydavateľ:

Elektronické periodikum zákazníkov, dodávateľov, zamestnancov a priateľov spoločnosti ABONEX, s.r.o.

Vydáva: ABONEX®, s.r.o. , Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Celková koordinácia: Ing. Katarína Gurčíková, Oľga Ráčayová


Späť na zoznam vydaní