pic

Newsletter: ABONEX News 2013/2 | Ročník: 4. | Dátum vydania: 9.8.2013


Vážení čitatelia!

Vážení čitatelia! Aj v letnom období sa Vám prihovárame prostredníctvom nášho časopisu ABONEX News. Pripravili sme pre Vás aktuality zo života našej firmy.   Leto sa už preklopilo do druhej polovice. Je to čas relaxu, rodinnej pohody a času stráveného so...
Pokračovanie...

Návrat Lívie z materskej dovolenky

Návrat Lívie z materskej dovolenky Po trojročnom plnení si svojich materských radostí aj povinností na materskej dovolenke sa vrátila späť do nášho tímu Lívia Lesňáková, s ktorou spolupracovalo mnoho stálych obchodných partnerov, najmä z Francúzska. Lívia aktívne ovláda francúzsky...
Pokračovanie...

Úspech na oddelení námornej a leteckej prepravy

Úspech na oddelení námornej a leteckej prepravy Naša spoločnosť sa zaoberá okrem cestnej dopravy aj leteckou a námornou dopravou. V súčasnom období sme v týchto oblastiach zaznamenali výrazný progres. Dúfame, že budeme i naďalej pokračovať v nastúpenom trende. Práve sme veľmi...
Pokračovanie...

ABONEX, s.r.o a jeho informačný systém – diplomová práca študenta dopravy a logistiky

ABONEX, s.r.o a jeho informačný systém – diplomová práca študenta dopravy a logistiky Aj v predchádzajúcich číslach sme Vás informovali, že naša firma aktívne spolupracuje so strednými a vysokými školami v rámci praktickej prípravy študentov.  Aj tento rok sme spolupracovali pri záverečnej diplomovej práci...
Pokračovanie...

Teambuilding ABONEX, s.r.o.

Teambuilding ABONEX, s.r.o. Hovorí sa, že nielen prácou je človek živý, ale je potrebné stráviť aj príjemný čas inými oddychovými aktivitami, a preto sme sa rozhodli, že využijeme jeden deň a zorganizujeme spoločnú teambuildingovú akciu kolegov. Všetci sme iní a...
Pokračovanie...

Vydavateľ:

Elektronické periodikum zákazníkov, dodávateľov, zamestnancov a priateľov spoločnosti ABONEX, s.r.o.

Vydáva: ABONEX®, s.r.o. , Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Celková koordinácia: Ing. Katarína Hodáková, Ján Legát, Ing. Peter Formela


Späť na zoznam vydaní