pic

Newsletter: ABONEX News 2013/1 | Ročník: 4 | Dátum vydania: 9.4.2013


Vážení čitatelia!

Vážení čitatelia! Prvý krát v roku 2013 sa Vám prihovárame s naším elektronickým štvrťročníkom ABONEX News. Aj tento rok máme záujem Vás informovať o novinkách súvisiacich s našou firmou. V každom čísle máme snahu Vám priniesť aj zaujímavosti...
Pokračovanie...

Predstavenie nového oddelenia Dispečing Pilot

Predstavenie nového oddelenia Dispečing Pilot Koncom minulého roku sme otvorili nové oddelenie Dispečing Pilot. Názov už napovedá, že ide o pilotný projekt firmy ABONEX, s.r.o. Hlavnou myšlienkou nového oddelenia je implementovať a otestovať nové technické prostriedky a postupy pre...
Pokračovanie...

4. recertifikačný audit ISO 9001:2008

4. recertifikačný audit ISO 9001:2008 Opäť po troch rokoch sme už po štvrtý krát absolvovali recertifikačný audit podľa normy ISO 9001:2008. Recertifikáciu vykonala firma SGS SLOVAKIA SPOL. S R.O. a znova potvrdila progres v kvalitnom poskytovaní služieb...
Pokračovanie...

Sauna – preč s jarnou únavou!

Sauna  – preč s jarnou únavou! Rubrika Práca v kancelárii má rôzne témy a cieľom je prispieť k celkovej pohode pri práci v ktorej trávite tretinu svojho pracovného týždňa. Na celkovú pohodu najväčšou mierou pôsobí pocit zdravia a vitality.  Práve v tomto...
Pokračovanie...

Vydavateľ:

Elektronické periodikum zákazníkov, dodávateľov, zamestnancov a priateľov spoločnosti ABONEX, s.r.o.

Vydáva: ABONEX®, s.r.o. , Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Celková koordinácia: Ing. Katarína Hodáková, Ján Legát, Ing. Peter Formela


Späť na zoznam vydaní