pic

Newsletter: ABONEX News 2012/2 | Ročník: 3 | Dátum vydania: 11.6.2012


Vážení čitatelia!

Vážení čitatelia! Dostávate do rúk nové číslo nášho informačného spravodajcu ABONEX News. Ako ste si určite všimli, došlo k výraznej zmene tak formátu, ako aj distribúcie nášho elektronického časopisu. So všetkými novinkami, ktoré to so sebou prináša, budete...
Pokračovanie...

Zo života firmy... Výstava SITL v Paríži

Zo života firmy... Výstava SITL v Paríži Koncom marca sme spolu s mojimi dvoma kolegami Ing. Brejčákom a Ing. Kellnerom absolvovali pracovnú cestu vo Francúzsku, kde sme na výstave pre transport a logistiku SITL v Paríži absolvovali niekoľko rozhovorov s  našimi zákazníkmi...
Pokračovanie...

Spolupracujeme pri odbornom vzdelávaní študentov

Spolupracujeme pri odbornom vzdelávaní študentov V tomto školskom roku sa spoločnosť ABONEX, s.r.o. pridala k firmám, ktoré poskytli priestor na absolvovanie odbornej praxe študenta strednej školy. Na základe oslovenia riaditeľa Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi RNDr. Ladislava Ruttkaya...
Pokračovanie...

Nový ABONEX News

Nový ABONEX News Máme nepretržitý záujem zlepšovať sa pre Vás, a preto sme inovovali formát newsletteru ABONEX News. Keďže sa počet našich obchodných partnerov neustále zvyšuje, rozhodli sme sa pre inováciu formátu ABONEX News pre jeho lepšiu distribúciu, ale aj pre...
Pokračovanie...

Zaujímavosti z okolia mesta Spišská Nová Ves

Zaujímavosti z okolia mesta Spišská Nová Ves Aj v tomto čísle predstavíme zahraničným ale aj slovenským obchodným partnerom ďalšie zaujímavosti z okolia, kde sídli naša spoločnosť. V krátkej vizitke Vám predstavíme malé mesto Levoča vzdialené od nášho sídla spoločnosti 10 km,...
Pokračovanie...

Vydavateľ:

Elektronické periodikum zákazníkov, dodávateľov, zamestnancov a priateľov spoločnosti ABONEX, s.r.o.

Vydáva: ABONEX®, s.r.o. , Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Celková koordinácia: Ing. Katarína Hodáková, Ján Legát, Ing. Peter Formela

Späť na zoznam vydaní