pic

Newsletter: ABONEX News 2012/1 | Ročník: 3 | Dátum vydania: 14.1.2012


Vážení čitatelia!

Vážení čitatelia! Slovensko v týchto dňoch žije prípravou na Parlamentné voľby 2012, z ktorých bude vytvorená nová vláda Slovenskej republiky. K volebným schránkam pôjdeme v sobotu 10. marca a podľa predvolebných prieskumov sa dá očakávať výmena súčasnej...
Pokračovanie...

Synergia medzi produkciou, logistikou a prepravou tovarov

Synergia medzi produkciou, logistikou a prepravou tovarov Človek, ktorý chce napredovať sa musí neustále učiť a zdokonaľovať. Počas môjho vzdelávania som sa dozvedel mnoho zaujímavého. Dozvedel som sa aj to, že produkcia je činnosť alebo súbor po sebe nasledujúcich procesov, ktorých výsledkom je konečný...
Pokračovanie...

Bez papierov a elektronicky

Bez papierov a elektronicky V súčasnosti malé, ale aj veľké firmy kladú svoje priority na operatívne zníženie výdavkov na samotné zabezpečenie chodu firmy. Jedným z riešení je aj prechod od tradičného papierového spracovania evidencií na tzv. bezpapierovú kanceláriu. Naša...
Pokračovanie...

Úspešný kontrolný audit ISO 9001:2008

Úspešný kontrolný audit ISO 9001:2008 Aj tento rok sme úspešne absolvovali kontrolný audit ISO. Vo februári sa uskutočnila kontrolná návšteva, ktorú vykonal zástupca certifikačnej spoločnosti SGS SLOVAKIA SPOL. S R.O.. Kontrolné audity certifikačné spoločnosti vykonávajú každý rok...
Pokračovanie...

Predstavujeme Vám nových členov tímu ABONEX, s.r.o.

Predstavujeme Vám nových členov tímu ABONEX, s.r.o. Je nám potešením predstaviť Vám, našim partnerom, minuloročný ženský prírastok do tímu spoločnosti ABONEX®, s.r.o. V oddelení Dispečing 1. pribudli dve nové „tváre“. V roku 2011 nastúpila na post Obchodník – dispečer vždy pozitívne...
Pokračovanie...

Zaujímavosti z mesta Spišská Nová Ves a jeho okolia

Zaujímavosti z mesta Spišská Nová Ves a jeho okolia Newsletter ABONEX News je určený našim zahraničným ako aj domácim partnerom, ktorým máme záujem predstaviť časť Slovenska, v ktorej sídli naša spoločnosť. V rámci rubriky Zaujímavosti Spišskej Novej Vsi a jej okolia Vám v tomto...
Pokračovanie...

Vydavateľ:

Elektronické periodikum zákazníkov, dodávateľov, zamestnancov a priateľov spoločnosti ABONEX, s.r.o.

Vydáva: ABONEX®, s.r.o. , Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Celková koordinácia: Ing. Katarína Hodáková, Ján Legát, Ing. Peter Formela

Späť na zoznam vydaní