Čo vám prinesie zadávanie do databázy? Aktuálne zaregistrovanie informácií do internej databázy ABONEX, s.r.o..

Tieto informácie budú automaticky prístupné dispečerom spoločnosti ABONEX, s.r.o. V prípade potreby môžete využiť aj telefónne číslo: 053/4177720 resp. fax: 053/4177710.

Preprava
Zadávanie prepravy
Vozidla
Zadávanie voľných vozidiel