Kontaktný formulár
Korešpondenčná adresa
Fakturačné údaje
Zoznam kontaktov

Kontaktný formulár

Kontaktujte nás prostredníctvom nasledujúceho formulára:

Meno a priezvisko:
Kontaktná adresa:
Telefón:
E-mail:
Správa:
Súhlasím so zaslaním propagačných materiálov.
Overovací kód: Captcha 
Opíšte text z obrázka.
Rozlišujte malé a veľké písmená.

Korešpondenčná adresa

ABONEX, s.r.o.
Markušovská cesta 1
052 01 Spišská Nová Ves
Slovenská republika

IČO: 36 210 315
DIČ: 2020034918
IČ DPH: SK2020034918
http://www.abonex.sk/
e-mail: abonex@abonex.sk
Pracovná doba: Pondelok - Piatok  8:00 - 16:30

Fakturačné údaje

IČO: 36210315
IČ DPH: SK 2020034918
DIČ: 2020034918
Bankové spojenie: ČSOB Spišská Nová Ves
účet v EUR: 0284536463/7500
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN EUR: SK64 7500 0000 0002 8453 6463

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Odd. Sro, vložka
č. 12857/V

Zoznam kontaktov ABONEX, s.r.o.

Riadiaca divízia
Ing. Peter Formela
Tel.: +421-53-41 77 701
Fax: +421-53-41 77 700

Obchodný riaditeľ
E-mail: peter.formela@abonex.sk


Ján Legát
Tel.: +421-53-41 77 701
Fax: +421-53-41 77 700

Finančný riaditeľ
E-mail: jan.legat@abonex.sk


Organizačná divízia
Ing. Katarína Gurčíková
Tel.: +421-53-41 77 706
Fax: +421-53-41 77 700 Mobil:_+421-948-148 440

Vedúca Organizačnej divízie
E-mail: katarina.gurcikova@abonex.sk


Oľga Ráčayová
Tel.: +421-53-41 77 707
Fax: +421-53-41 77 700

Finančný manažér, záväzky a pohľadávky
E-mail: olga.racayova@abonex.sk


Ing. Ivana Dobranská
Tel.: +421-53-41 77 701
Fax: +421-53-41 77 700

Účtovník
E-mail: ivana.dobranska@abonex.sk


Mgr. Lucia Ondrišová
Tel.: +421-53-41 77 708
Fax: +421-53-41 77 700

Fakturant
E-mail: lucia.ondrisova@abonex.sk


Produkčná divízia
Oddelenie Dispečing 1
Ing. Vladimír Brejčák
Tel.: +421-53-41 77 711
Fax: +421-53-41 77 710 Mobil:_+421-948-044 660

Vedúci oddelenia
E-mail: vlado.brejcak@abonex.sk


Bc. Miriama Chobotová
Tel.: +421-53-41 77 714
Fax: +421-53-41 77 710 Mobil:_+421-948-136 545

Obchodník - Dispečer
E-mail: miriama.chobotova@abonex.sk


Dana Karabinová
Tel.: +421-53-41 77 721
Fax: +421-53-41 77 710 Mobil:_+421-948-311 403

Obchodník - Dispečer
E-mail: dana.karabinova@abonex.sk


Mgr. Lívia Lesňáková
Tel.: +421-53-41 77 724
Fax: +421-53-41 77 710 Mobil:_+421-948-410 962

Obchodník – Dispečer
E-mail: livia.lesnakova@abonex.sk


Mgr. Michal Soták
Tel.: +421-53-41 77 715
Fax: +421-53-41 77 710 Mobil:_+421-948-648 492

Obchodník – Dispečer
E-mail: michal.sotak@abonex.sk


Oddelenie Dispečing 2
Ing. Milan Rumančík
Tel.: +421-53-41 77 713
Fax: +421-53-41 77 710 Mobil:_+421-948-404 215

Vedúci oddelenia
E-mail: milan.rumancik@abonex.sk


Katarína Horbaľová
Tel.: +421-53-41 77 733
Fax: +421-53-41 77 710 Mobil:_+421-948-010 825

Obchodník - Dispečer
E-mail: katarina.horbalova@abonex.sk


Bc. Daniel Bartoš
Tel.: +421-53-41 77 723
Fax: +421-53-41 77 710 Mobil:_+421-948-044 670

Obchodník – Dispečer
E-mail: daniel.bartos@abonex.sk


Samuel Liskay
Tel.: +421-53-41 77 734
Fax: +421-53-41 77 710 Mobil:_+421-948-097 360

Obchodník – Dispečer
E-mail: samuel.liskay@abonex.sk


Bc. Natália Ivančová
Tel.: +421-53-41 77 731
Fax: +421-53-41 77 710

Obchodník – Dispečer
E-mail: natalia.ivancova@abonex.sk


Oddelenie Dispečing 3
Ing. Marcel Kellner
Tel.: +421-53-41 77 735
Fax: +421-53-41 77 710 Mobil:_+421-948-035 293

Vedúci oddelenia
E-mail: marcel.kellner@abonex.sk


Bc. Dana Ogurčáková
Tel.: +421-53-41 77 722
Fax: +421-53-41 77 710 Mobil:_+421-948-649 803

Obchodník - dispečer
E-mail: dana.ogurcakova@abonex.sk


Ing. Adriana Maňurová
Tel.: +421-53-41 77 732
Fax: +421-53-41 77 710

Obchodník - dispečer
E-mail: adriana.manurova@abonex.sk


Bc. Emil Miňo
Tel.: +421-53-41 77 712
Fax: +421-53-41 77 710

Obchodník - dispečer
E-mail: emil.mino@abonex.sk


Oddelenie leteckej a námornej prepravy
Ing. Marcel Kellner
Tel.: +421-53-41 77 735
Fax: +421-53-41 77 710 Mobil:_+421-948-035 293

Obchodník - Dispečer
E-mail: marcel.kellner@abonex.sk


Oddelenie Dispečing Pilot
Peter Kašper
Tel.: +421-53-41 77 741
Fax: +421-53-41 77 710 Mobil:_+421-948-204 672

Vedúci oddelenia
E-mail: dispo01@abonex.sk


Mark Hricišin
Tel.: +421-53-41 77 744
Fax: +421-53-41 77 710 Mobil:_+421-948-334 703

Manažér dopravy
E-mail: dispo04@abonex.sk


Martin Šimo
Tel.: +421-53-41 77 745
Fax: +421-53-41 77 710 Mobil_+421-948-380 733

Manažér dopravy
E-mail: dispo05@abonex.sk


Maroš Kušnirák
Tel.: +421-53-41 77 740
Fax: +421-53-41 77 710 Mobil:_+421-948-354 323

Manažér dopravy
E-mail: dispo06@abonex.sk


Javier Aradas Lopez
Tel.: +421-53-41 77 742
Fax: +421-53-41 77 710 Mobil:_+421-948-420 371

Manažér dopravy
E-mail: dispo02@abonex.sk


Juraj Gonda
Tel.: +421-53-41 77 743
Fax: +421-53-41 77 710 Mobil:_+421-948-059 100

Manažér dopravy
E-mail: dispo03@abonex.sk


Kvalifikačná divízia
Andrea Molčanová
Tel.: +421-53-41 77 709
Fax: +421-53-41 77 710

Audítor kvality
E-mail: andrea.molcanova@abonex.sk