Služby zákazníkom
Služby dodávateľom

Služby zákazníkom

 • preprava tovarov v rámci celej Európy so špecializáciou na Francúzsko a okolité krajiny,
 • rozsah hmotnosti prepravovaného tovaru od 0,1 až do 24 ton,
 • vozidlá s objemom od 3 do 120 cbm,
 • preprava tovaru vyžadujúceho výbavu ADR,
 • preprava špeciálnymi vozidlami s vešiakovou úpravou, muldovými, izotermickými a chladiarenskými návesmi,
 • zabezpečovanie zaclenia, vyclenia prepravovaného tovaru,
 • rýchla reakcia na požiadavky zákazníkov,
 • komunikácia s dispečerom v maximálne možnej miere,
 • komunikujeme v slovenskom, českom, poľskom, anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku,
 • Just in time,
 • nadrozmerné náklady,
 • kombinovaná doprava.

Služby dodávateľom

Vyťažovanie vozidiel
 • zabezpečovanie exportov aj importov pre vozidlá,
 • vyťažovanie dodávkových automobilov, vozidiel do 3,5 tony a veľkoobjemových súprav,
 • vyťažovanie špeciálnych vozidiel s vešiakovou úpravou, muldovými, izotermickými
  a chladiarenskými návesmi,
 • vyťažovanie vozidiel s výbavou ADR,
 • zameranie na štáty Európy, užšia špecializácia na Francúzsko, 
 • komunikácia s dispečerom v maximálne možnej miere,
 • rýchla reakcia na požiadavky,
 • komunikujeme v slovenskom, českom, francúzskom, poľskom, anglickom, nemeckom a ruskom jazyku.