O nás
História
Aktuality
Spedsoft
Napísali o nás
Certifikáty a dokumenty

O NÁS

ABONEX, s.r.o. je spoločnosťou s výlučne slovenským kapitálom, ktorá prináša na európsky a slovenský trh kvalitné služby v oblasti dopravy.

ABONEX, s.r.o. je zasielateľská spoločnosť zabezpečujúca prepravy pre stálych, ale aj potenciálnych klientov podľa ich rozmanitých požiadaviek. Veľká pozornosť je venovaná už od začiatku sústavnému rozvoju spoločnosti. Rýchlo rastúci počet spokojných zákazníkov je dôkazom rozširovania a skvalitňovania služieb poskytovaných našim obchodným partnerom. Skutočným produktom je kvalita a flexibilnosť našich služieb a pozornosť, ktorú venujeme našim zákazníkom.

Naše prednosti:
  • vysoké pracovné nasadenie, flexibilita a profesionalita našich dispečerov,
  • rôznorodosť ponúkaných služieb,
  • komunikácia a informovanosť zákazníkov dispečerom v maximálne možnej miere,
  • komunikujeme v slovenskom, českom, francúzskom, anglickom, nemeckom, poľskom a ruskom jazyku,
  • korektný a čestný prístup,
  • rýchla reakcia na ponuky,
  • vysoká miera spolupráce dispečerov pri riešení problémov,
  • využívanie moderných informačných technológií,
  • naša kvalita je potvrdená aj certifikátom ISO 9001:2008.

Štatistika
Rozširovanie a skvalitňovanie služieb poskytovaných našim zákazníkom a obchodným partnerom je prvoradým cieľom spoločnosti. Počet našich spokojných zákazníkov v priebehu období narastal, o čom svedčí aj neustále sa zvyšujúci počet uskutočnených prepráv a stúpajúci obrat.

Grafy reprezentujú činnosť oboch spoločností, T.T.S. Consulting, s.r.o. od jej vzniku v roku 1995 a od roku 2003 aj spoločnosť ABONEX, s.r.o..

Nárast prepravyNárast obratu
Spoločnosť ABONEX, s.r.o. v číslach:

Počet zrealizovaných prepráv v roku 2009 narástol o viac ako 4% oproti roku 2008 a o viac ako 40% oproti roku 2006. V minulom roku sme poskytli naše služby 376 zákazníkom. Celkovo je v našej databáze 1200 zákazníkov, ktorí využili naše služby a 3400 dodávateľov, z ktorých sme si my vybrali cca. 100 pre pravidelnú spoluprácu.

HISTÓRIA

1995 - Založenie spoločnosti T.T.S. Consulting, s.r.o. Jej hlavnou činnosťou bolo medzinárodné zasielateľstvo – zabezpečovanie prepravy tovarov v medzinárodnom meradle v rámci Európy so špecializáciou na Francúzsko.
2000 - Zavedenie a certifikácia systému riadenia kvality podľa ISO 9002:1994.
2000 - Začiatok vykonávania vlastnej medzinárodnej nákladnej dopravy.
2001 - Vznik sesterskej spoločnosti ABONEX, s.r.o..
2002 - Začiatok riadneho členstva v Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore.
2003 - Presunutie hlavnej aktivity zasielateľstva a špedície do spoločnosti ABONEX, s.r.o..
2003 - Re-certifikácia spoločnosti ABONEX, s.r.o. podľa normy ISO 9001:2000.
2003 - Zápis ochrannej známky ABONEX na Úrade priemyselného vlastníctva SR.
2004 - Prijatie ABONEX, s.r.o. za riadneho člena Zväzu zasielateľov Slovenska.
2007 - Začatie členstva Five Stars Network – celosvetová sieť spoločností zaoberajúcich sa námornou a leteckou prepravou.
2007 - Re-certifikácia ISO 9001:2000.
2008 - Podpísanie Etického kódexu na zavedenie eura.
2009 - Otvorenie tretieho oddelenia dispečingu.
2010 - Re-certifikácia ISO 9001:2008.
2012 - Otvorenie oddelenia Dispečing Pilot.

AKTUALITY

13. ročník protidrogových aktivít 

V mesiaci november sa naša spoločnosť zapojila do podpory 13. ročníka protidrogových aktivít na Spiši, ktorý sa uskutočni v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica. Do programu sa zapojilo 15 tisíc školákov zo 16-tich škôl v rôznych podujatiach, ktorých predmetom bola najmä kultúra, záľuby a šport.

 Poďakovanie  Poďakovanie

SPEDSOFT – vlastný informačný systém

Preprava tovaru je oblasťou hospodárstva, kde je potrebné vedieť rýchlo reagovať na potreby zákazníka. Z tohto dôvodu si naša spoločnosť buduje vlastný informačný systém, ktorý umožňuje pružnejšie reagovať na požiadavky trhu. Systém značne urýchľuje prístup k potrebným informáciám pre zabezpečenie vhodného dopravného prostriedku a plynulej prepravy tovaru do miesta určenia. Je neustále inovovaný podľa požiadaviek dispečerov, aby boli schopní rýchlejšie, jednoduchšie a komplexnejšie poskytovať služby pre stálych a nových zákazníkov.

Napísali o nás

Časopis SOPK – OPH – 5/2008 (strana 14).
Časopis Železničná doprava a logistika – 2/2006

CERTIFIKÁTY A DOKUMENTY

Certifikáty:
Dokumenty: